Reglement Karate Team Timmermans (laatste update 26/10/18).

 • 1. De dojo mag alleen betreden worden in een schone Karate-Gi met de daarbij behorende band en op blote voeten. 
 • 2. De karateka dient zich bewust te zijn van een goede hygiëne, waaronder korte nagels, schone handen en voeten. 
 • 3. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens de les, wanneer deze niet te verwijderen zijn dienen zij vooraf te worden afgeplakt. 
 • 4. De karateka dient op tijd aanwezig te zijn, wanneer dit niet het geval is dient deze in Seiza te gaan zitten en mag pas op teken van de Sensei de zaal betreden. 
 • 5. Groet bij het binnenkomen en verlaten van de Dojo altijd de leraar. 
 • 6. De karateka's dienen op bandhoogte en leeftijd naast elkaar plaats te nemen voor het groeten. 
 • 7. Toon tijdens de les respect en wees behulpzaam voor je mede karateka's. 
 • 8. Doe tijdens de les alleen oefeningen die je opgedragen worden, zodat blessures worden voorkomen. 
 • 9. Deelname aan de trainingen geschied geheel op eigen risico. 
 • 10. De karateka zal Karate Team Timmermans en het Karate-do op geen enkele wijze schade berokkenen. 
 • 11. Alle verplichte bescherming voor Karateka's dienen aangeschaft te worden zodra dit nodig is.
 • 12. De bijdrage dient altijd voor de 10e van de desbetreffende maand of kwartaal overgeboekt te worden op de bankrekening van Karate Team Timmermans. De hoogte van de bijdrage kun u terugvinden op onze website.
 • 13. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur, naast het lidmaatschap bij karate Team Timmermans ook een lidmaatschap aan te gaan bij een andere karateclub, -school, -vereniging of -stichting in binnen- en buitenland.
 • 14. Deelnemen aan een toernooi voor een andere karateclub, -school, -vereniging of -stichting in binnen- en buitenland, zowel individueel als in teamverband kan alleen met toestemming van de leraar.
 • 15. Deelname aan stages, clinics, trainingen en andere karate-gerelateerde activiteiten die niet bij Karate Team Timmermans plaatsvinden altijd in overleg met de leraar.
 • 16. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand van te voren schriftelijk te worden aangegeven via karateteamtimmermans@gmail.com. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bijdragen en/of inschrijfgelden. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond Nederland.