Home » Algemeen » Bijdrage
Periode Bijdrage Wedstrijdtraining Examens
Betaling per maand € 18,-- Gratis Gratis
Betaling per kwartaal € 51,-- Gratis Gratis

Bankgegevens

De bijdrage dient u zelf over te maken voor de 10e van iedere maand (cq kwartaal) naar NL46 INGB 0007 0923 17 t.n.v. STG. KARATE TEAM TIMMERMANS. 

Subsidie aanvragen voor jeugdsport

 Het jeugdsportfonds is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die in de gemeente Heerlen wonen. Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Klik op onderstaande link voor meer info.

Stichting Leergeld Parkstad.

Gezinskorting

Onze gezinskorting gaat in op het moment dat er meer dan 2 personen uit 1 gezin lid zijn van Karate Team Timmermans. Het eerste en tweede gezinslid betalen de normale bijdrage, het derde en vierde gezinslid nog maar de helft van de bijdrage en vanaf het 5e gezinslid is er geen bijdrage meer verschuldigd. Dit geldt NIET voor de wedstrijdtraining. Dat is voor iedereen altijd een vast bedrag.