Periode Bijdrage Wedstrijdtraining Examens
Betaling per maand € 18,-- Gratis Gratis
Betaling per kwartaal € 51,-- Gratis Gratis

Bankgegevens

De bijdrage dient u zelf over te maken voor de 10e van iedere maand (cq kwartaal) naar NL46 INGB 0007 0923 17 t.n.v. STG. KARATE TEAM TIMMERMANS. 

Subsidie aanvragen voor jeugdsport

 Het jeugdsportfonds is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Klik op onderstaande link voor meer info.

Link naar Jeugdsportfonds

Link naar leergeld Parkstad