Beëindiging van het lidmaatschap Karate Team Timmermans

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand van te voren schriftelijk te worden aangegeven via karateteamtimmermans@gmail.com. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bijdragen en/of inschrijfgelden. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond Nederland.