Toelichting nieuw lid Karate Team Timmermans

* Reglement Karate Team Timmermans:

U heeft zich op de hoogte gesteld van het Karate Team Timmermans reglement (klik hier).

* Bankgegevens:

De bijdrage dient u zelf over te boeken voor de 10e van iedere maand (cq kwartaal) naar NL46 INGB 0007 0923 17 t.n.v. Stg. karate Team Timmermans. klik hier voor de hoogte van de bijdrage.

*Beëindiging van het lidmaatschap:

 Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand van te voren schriftelijk te worden aangegeven via karateteamtimmermans@gmail.com. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bijdragen en/of inschrijfgelden. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond Nederland.

*Lidmaatschap Karate-Do Bond Nederland:

Wij adviseren al onze leden lid te worden van de Karate-Do Bond Nederland. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Inschrijfformulier Karate Team Timmermans